رهسا آسمان در مراکز داده مجزا و معتبر در کشور نگهداری می شود. همه این مراکز داده استاندارد های امنیتی پیشرفته ای را رعایت می کنند که قابل ارایه به مشتریان می باشد. همه اطلاعات موجود در مراکز داده با روش های پیشرفته ای رمز گزاری شده است و همه ارتباطات با مراکز داده به صورت کد گذاری شده انجام می شود. همه اطلاعات رهسا آسمان به صورت روزانه پشتیبان گیری می شوند و به صورت شبانه اطلاعات با سایت پشتیبان در شهری دیگر همگام سازی می گردد.

رهسا آسمان در حال حاضر یک ارتباط 200 مگابایتی به شبکه اینترانت کشور و 2 لینک 60 مگابایتی متقارن به شبکه اینترنت دارد. بنابراین پایداری و سرعت ارتباطی شما در حد مطلوب می باشد. رهسا آسمان پایداری 99.5 % را تضمین می کند. میزان پایداری خدمات در یک سال گذشته بیش از 99.9 درصد بوده است و این موضوع توسط مشتریان فعلی رهسا آسمان قابل تایید می باشد. (کمتر از نیم ساعت قطعی سرویس در یک سال گذشته ) با این حال رهسا آسمان ارایه یک ماه خدمات رایگان در صورت قطع بودن سرویس به ازای هر یک روز را تضمین می کند.